Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

68 385 28 68

infolinia:

Poniedziałek - Piątek

700  - 1500

lubuskiebazarek@lodr.pl

DODAJ OGŁOSZENIE
Jak dodać ogłoszenie ?
Nie masz konta? Zarejestruj się

Informujemy  doradzamy  szkolimy

 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku to instytucja rolnicza zajmująca się kompleksowo doradztwem rolniczym, która od ponad 50 lat prowadzi działalność doradczą, edukacyjno-szkoleniową i informacyjną.

Dysponując wykwalifikowaną kadrą, udziela wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich, dążąc do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy jakości życia na wsi.

Działalność LODR obejmuje:

    - doradztwo w zakresie innowacyjnych technologii w produkcji rolnej, ekonomiki i zarządzania gospodarstwem, ekologicznych metod produkcji, propagowania rozwoju przetwórstwa,

    - organizację szkoleń, konferencji, konkursów

    - prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,

    - działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i marketingu,

    - wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce,

    - sporządzanie opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, a także wypełnianie     dla klientów wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej, lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji,

    - pozyskiwanie i przetwarzanie informacji rynkowej,

    - prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego doświadczalnictwa.

 

Ponadto, przekazujemy informacje na temat innowacji technologicznych, osiągnięć naukowych, transferu wiedzy i innowacji w gospodarstwach, poprawy jakości produktów, oraz promowania ich na rynkach lokalnych.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku poza działalnością statutową świadczy również usługi odpłatne, które realizowane są zgodnie z cennikiem usług zatwierdzanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.